Mot a mot!

La paraula que hem escollit aquesta setmana és:

Rafi: Ganxo de ferro amb mànec de fusta que usen els pescadors de la costa de València.

 

Marina Pedrós i Hossain el Ommali

Mot a mot!

La paraula que hem escollit aquesta setmana és:

-Dropo, -a: Persona que no vol treballar o que no fa la seva feina per manca d’interès i d’atenció.

Helena Palma i Ceci García

Mot a mot!

La paraula que hem escollit aquesta setmana és…

Impiu-ia: que mostra menyspreu envers la religió, mancat de religió.

Melany Amaro i Marina Pedrós

 

Sabeu què vol dir Tepidu?

La paraula que hem escollit aquesta setmana és…

TEPIDU: tèbeu/tèbea, avui ‘tebi’

Laura del Alamo i Júlia Santisteban 

Sabeu que vol dir ignot -a?

A continuació us desvetllem el que vol dir aquesta paraula tan estranya:

Ignot-a: adj. [LC] No conegut. Les regions ignotes de l’Àfrica.

Hossain el Ommali i Laura Mendoza

Mot a mot!

La paraula que hem escollit aquesta setmana és:

-Asmosta: Capacitat que tenen les dues mans juntes.

Marina Pedrós i Aida López

Paraula desconeguda

La paraula que hem escollit aquesta setmana és…

Tost: aviat

Melany Amaro i Laura Mendoza