Reptes matemàtics!

Enigma 1: Els acusats

Tenim quatre acusats: A, B, C i D. Sabent que :

– Si A és culpable, aleshores B és cómplice.

– Si B és culpable, aleshores o bé C és cómplice o bé A és innocent.

– Si D és innocent, aleshores A és culpable i C innocent.

– Si D és culpable, també ho serà A.

Quins són innocents i quins són culpables?

Enigma 2: L’assassí

Volem descobrir qui és l’assassí i tenim aquestes pistes, però sabem que hi ha dues afirmacions falses.

– En Toni diu que ha sigut en David

– El Fermí diu que ell no ha sigut.

– En Carles diu que no ha sigut l’Enric

– En David diu que el Toni no diu la veritat.

– L’Enric diu que en Fermí no menteix.

Enigma 3: Cargols i claus

Tenim tres capses , una conté cargols , l’altra claus i l’altra xinxetes. El noi que ha posat les etiquetes a les capses s’ha confós i no n’ha encertat cap. Obrint una sola capsa i traient-ne una sola peça, podries posar les etiquetes a les capses corresponents?

Enigma 4: Els gats:

Una habitació té quatre racons. A cada racó hi ha assegut un gat. Davant de cada gat hi ha, asseguts, tres gats. A sobre de cada cua hi ha, assegut, un gat.

Quants gats hi ha, en total, a l’habitació?

Les barraques digitals

Repte matemàtic 1!

Mou un únic llumí perquè la igualtat es compleixi. Els llumins es poden girar pels seus cantons.

Sara Castaño