Sabies que…

Sabies que la guanàbana pot curar el càncer?

Segons les investigacions de la Universitat Britànica, la guanàbana és la fruita que pot curar el càncer i és 100 vegades més fort que la quimioteràpia i no volen que se sàpiga perquè sinó les grans cadenes de medicaments deixarien de vendre els seus productes.

Alba Iglesias