Tres nous béns culturals d’interès local al poble!

El Ple Municipal va declarar, el 5 d’abril, tres nous elements del patrimoni de Montornès com a béns culturals d’interès local: La masia de ca l’Arnau, el refugi annex i el nucli antic del municipi.

La masia de ca l’Arnau i el refugi annex queden protegits per ser els únics immobles testimonis dels temps de la Guerra Civil a Montornès. La masia va ser la caserna dels soldats que vigilaven les instal·lacions de l’aeròdrom 329 de l’exèrcit de la República i el refugi va ser construït per a la defensa del destacament militar en cas de bombardeig.

Masia de ca l’Arnau (Font: AMMV)

Galeria central del refugi de ca l'Arnau, 2008 (Autor: Pere Cornellas. AMMV)

El nucli antic de Montornès, per la seva banda, queda catalogat com a zona d’expectativa arqueològica. El seu subsòl presenta un interès arqueològic, social i patrimonial perquè va donar origen al poble i allà s’hi concentra la seva evolució històrica.

Nucli antic de Montornès (Font: AMMV)

Amb aquests tres nous elements, a Montornès ja hi ha un total de 25 béns culturals que compten amb la declaració de béns culturals d’interès local, entre els quals es troben l’Església de Sant Sadurní, la Torre del Telègraf i l’Antiga Escola.

A més a més, el castell de Sant Miquel, el jaciment de Mons Observans i l’escut de Can Masferrer són béns culturals d’interès nacional.

Arnau Marcos i Marina Viñallonga