Què puc fer quan acabi l’ESO??

El reportatge d’aquesta setmana està basat en el futur acadèmic.

Quan els alumnes finalitzen 4t d’ESO, han d’escollir què fer amb la seva formació. Hi ha moltes sortides per escollir segons el que vulguis ser i per això és tan important pensar en el camí que vols agfar. Si has aprovat l’ESO, pots fer algun batxillerat, algun cicle formatiu o cercar un curs o taller de formació ocupacional per començar a aprendre i tastar una professió que t’interessi. Però si no l’has aprovat tens encara algunes possibiltats que et duran a formar-te.

graduat eso

Si has aprovat l’ESO pots fer:

 1 . Batxillerat:
És un curs acadèmic que dura 2 anys i té com a objectiu donar a l’alumne una formació necessària per després fer ensenyaments de graus superiors o estudis universitaris.
De batxillerats n’hi ha de diferents  tipus però has de saber que hi ha matèries comunes que estan en tots els batxillerats i després hi ha matèries diferents que depenen molt de la modalitat que escullis.

  •  Matèries comunes: (hores per setmana).

Són les matèries que tots els alumnes que volen fer el batxillerat (sigui de la modalitat que sigui) les han de fer.

 – El primer curs:

Llengua catalana i literatura I (2h), llengua castellana i literatura I (2h), llengua estrangera I (3h), filosofia i ciutadania (2h), ciències per a món contemporani (2h), educació física (2h) i tutoria (1h).

 – El segon curs:

Llengua catalana i literatura II (2h), llengua castellana i literatura II (2h), llengua estrangera II (3h), història de la filosofia (3h), història (3h), treball de recerca i tutoria (1h).

  •  Matèries de modalitat (totes les matèries es fan 4 hores per setmana):

Són les matèries que van relacionades amb la modalitat de batxillerat que has escollit. Durant el batxillerat és s’han d’haver cursat com a mínim 6 matèries de la seva modalitat.

 – Modalitat d’arts plàstiques, imatge i disseny:
Cultura audiovisual, dibuix artístic I i II, dibuix tècnic I i II, disseny, història de l’art, tècniques d’expressió graficoplàstica i volum.

  Modalitat d’arts escèniques, música i dansa:
Anàlisi musical I i II,  anatomia aplicada, arts escèniques, cultura audiovisual, història de la música i de la dansa, llenguatge i pràctica musical, literatura universal, literatura catalana i literatura castellana.

– Modalitat de ciències i tecnologia:
Biologia I i II, ciències de la terra i del medi ambient I i II, dibuix tècnic I i II, electrotècnia, física I i II, matemàtiques I i II, química I i II i tecnologia industrial I i II.

– Modalitat d’ humanitat i social:
Economia, economia de l’empresa I i II, geografia, grec I i II, història de l’art, història del món contemporani, llatí I i II, matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II, literatura universal, literatura catalana i  literatura castellana.

  • Matèries optatives:

Són les matèries que l’alumne ha de fer però són d’elecció voluntària i que completaran els seus estudis.
El grup de matèries on l’alumne escollirà la més adient al que vulguin fer depèn del centre on  vagi a estudiar.

  • Treball de recerca:

És un treball que l’alumne ha de fer obligatòriament amb l’ajuda d’un professor. L’alumne podrà escollir el tema que més li agradi i que contribuirà al seu desenvolupament a nivell d’estudis.

Després del batxillerat l’alumne pot:
Accedir a un cicle formatiu de grau superior o fer la selectivitat i accedir als estudis universitaris de grau i després de màster.

 2. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM):

Són estudis  que tenen com a objectiu donar a l’alumne uns coneixements pràctics d’allò que vol fer per a què després pugui accedir al món laboral.

Hi ha diferents tipus de cicles:

  • Els cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny:

Són uns cicles que serveixen per aperndre les nocions necessàries per algun ofici artístic.

Aquests cicles poden tenir entre 950 i 2.000 hores, serien un o a dos cursos acadèmics.

Dintre d’aquest cicle hi ha diferents tipus d’arts:

Art floral, arts aplicades al llibre, arts aplicades al mur, arts aplicades de l’escultura, ceràmica artística, disseny gràfic, esmalt artístic i joier d’art.

  • Els cicles formatius de grau mitjà d’esports:

Són uns cicles que serveixen per aprendre les nocions necessàries per activitats de formació, entrenament i pràctica de l’esport escollit.

Aquests cicles es divideixen en dos nivells:

– El primer nivell:

Pot tenir al voltant de les 500 hores.

Permet obtenir el certificat de primer nivell de l’esport escollit.

– El segon nivell:

Pot tenir entorn a les 500-700 hores.

Permet obtenir el títol de tècnic d’esports en l’esport escollit.

Tots dos nivells tenen quatre tipus de matèries o blocs de matèries:

-El bloc comú: matèries que són iguals per a tots els esports.

-El bloc específic: matèries de l’esport escollit.

-El bloc complementària: continguts d’ampliació.

-El bloc de formació pràctica.

Dintre d’aquest cicle hi ha diferents tipus d’esports:

Atletisme, bàsquet, busseig, espeleologia, esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, handbol, hípica i vela.

  •   Els cicles formatius de grau mitjà de formació professional:

Són uns cicles que serveixen per aprendre les nocions necessàries per treballar en un determinat àmbit laboral.

Aquests cicles poden tenir entre 1.300 i 2.000 hores, que serien equivalents a un o a dos cursos acadèmics.

Dintre d’aquest cicle hi ha diferents tipus de formacions professionals:

Activitats físiques i esportives, administració i gestió, agrària, arts gràfiques, comerç i marqueting, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hoteleria i turisme, imatge i so,  imatge personal, serveis socioculturals i a la comunitat, indústries alimentàries, tèxtil, confecció i pell, informàtica i comunciacions, instal·lacions i manteniment, maritimopesquera, sanitat, transport i manteniment de vehicles i química.

Després del cicle de qualsevol grau mitjà fet l’alumne pot:

Incorporar-se al mercat laboral, accedir al batxillerat, cursar un altre cicle de grau mitjà o preparar la prova d’accés a grau superior.

 

Si no has aprovat l’ESO:

 1. Proves de qualificació professional inicial (PQPI):

Són estudis  que tenen com a objectiu que l’alumne pugui obtenir una formació professional de caràcter bàsic que el permeti entrar al mercat laboral sense haver obtingut el graduat en l’ESO. Els alumnes que vulguin poden fer en el mateix PQPI, una formació complementària per obtenir el títol de graduat en educació secundària. El PQPI pot durar un curs acadèmic.

Per fer un PQPI l’alumne ha de cumplir 16 anys l’any d’inici del programa.

Hi ha diferents  àmbits professionals de PQPI:

Jardineria i agricultura, oficina i comerç, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de lampisteria, construcció, instal·lació i muntatge de mobles, fusteria metàl·lica, hoteleria, imatge personal i perruqueria i automoció.

Després del PQPI l’alumne pot:

Incorporar-se al mercat laboral o anar als cicles formatius de grau mitjà fent el mòdul amb el que obtens el graduat en ESO o fent unes proves d’accès.

2. Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

Són unes proves que l’alumne que no ha aprovat l’ESO pugui accedir als cicles formatius de grau mitjà. Aquestes proves es fan durant el mes de maig però s’ha de matricular a principis del mes de març, aproximadament.

Per accedir-hi l’alumne ha de tenir 17 anys o més.

L’alumne és pot preparar pel seu compte amb llibres de text i d’exercicis de 4t d’ESO o assistint a classes en centres públics o privats que fan una preparació específica. Els continguts i el nivell que tenen les proves és equivalent al de 4t d’ESO. A part les proves varien segons el tipus de cicle formatiu que hagin escollit.

Els contingut que té la prova d’accès als cicles formatius de grau mitjà són:

Llengua (català i castellà), llengua estrangera, matemàtiques, ciències de la naturalesa, ciències socials, tecnologia i educació visual i plàstica.

Enquesta:

A continuació hem fet una entrevista a 8 alumnes del nostre institut per saber si tenen pensat què faran després d’ESO:

1. Tens pensat què faràs després de l’ESO?

El 62’5% han dit que no i el 37’5% han dit que sí.

2. Saps les possibilitats que tens a l’ hora d’ estudiar?

El 25% han dit que Batxillerats i mòduls, el 25% han dit batxillerat i universitat, el 25% han dit Batxillerats i cicles formatiu de grau mitjà o superior i l’altre 25% han dit que no ho sabien.

3. Saps el que vols ser de gran?

El 12’5% han dit periodista esportiu, el 12’5% han dit monitora, el 12’5% han dit cuiner i el 62’5% han dit que no ho sabien.

4. Et veus capaç de treure l’ESO amb bona nota?

El 100% han dit que sí.

5. Saps per a què serveix el batxillerat?

El 25% han dit sí i el 75% han dit que no.

6. Saps per a què serveixen els cicles formatius? 

El 100% han dit que no.

Esperem que us hagi agradat aquest reportatge i us hagi valgut la pena per aclarir els vostres dubtes a l’hora d’escollir què voleu fer i si encara teniu algun dubte podeu consultar a les següents pàgines:

Font:

Batxillerat:

http://www.diba.es/despresdeleso/batxillerat_que_shi_estudia.html

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Guies_estudis/ARXIUS/Batxillerat.pdf

http://www.stucom.com/es/inici/que-vols-estudiar/batxillerats/batxillerats-humanitats.html

Cicles formatius:

http://www.stucom.com/es/inici/que-vols-estudiar/cicles-formatius-grau-mig.html

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional/els-cicles-formatius-grau-mitja/

http://www.diba.es/despresdeleso/cfgm_arts_plastiques.html

PQPI o proves d’accés a grau mitjà:

http://www.diba.es/despresdeleso/pqpi_quins_hiha.html

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/pqpi

Raquel Menéndez i Erick Rocamora

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: