Mot a mot: Catarsi

La paraula d’aquesta setmana és “Catarsi”.

1.Purificacio de les emocions de l’espectador produïda per l’obra d’art.

2. PSIC Exteriorització i expressio verbal de continguts mentals vinculats a situacions traumàtiques,els quals han estas allunyats de la consciencia mitjançant el mecanisme de la repressio.

Carlos García i Nahum Martinez